Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 6.
Автор: Ковальов Микола Вячеславович - старший викладач кафедри геодезії та картографії.
Анотація: Вища геодезія є однією з частин загальної геодезичної науки. До наукових задач, які вирішуються у вищій геодезії, належать визначення форми та розмірів фігури Землі, вивчення характеристик її зовнішнього гравітаційного поля, дослідження вертикальних та горизонтальних рухів земної кори, земних полюсів, визначення різниць рівнів морів та переміщення берегових ліній океанів і т.ін. Головним науковим завданням вищої геодезії є вивчення фігури та зовнішнього гравітаційного поля Землі.

Рік останньої атестації: 2018