Автори: Ковтун Олена Анатоліївна -доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД; Гречанюк Людмила Миколаївна - старший викладач кафедри адміністративного менеджмету та ЗЕД.
Анотація:
Курс “Кількісні методи прийняття рішень” є необхідним при забезпеченні підготовки магістрів-менеджерів для отримання навичок уміння формулювати задачі управлінського та маркетингового дослідження, знання характеру джерел вихідної та маркетингової інформації.

NN17~5lek~prez~zav