Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 10. ЄКТС: 5.
Викладач: Поляковський Василь Михайлович - доцент кафедри гігієни тварин і харчових продуктів ім. проф. А.К. Скороходька.
Анотація: Вивчення навчальної дисципліни передбачає набуття здобувачами вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок з особливостей гігієни утримання та догляду за дрібними домашніми тваринами.
Основні завдання навчальної дисципліни вивчення біологічних особливостей, етологічних потреб котів та собак впливу факторів зовнішнього середовища на організм дрібних домашніх тварин, вивчення санітарно-гігієнічних нормативів утримання та годівлі собак і котів, виконання повсякденних гігієнічних процедур та надання превентивної ветеринарної допомоги дрібним домашнім тваринам.

П22