Спеціальність: 073 Менеджмент. ОСБакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Харченко Ганна Анатоліївна - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського.

Рік останньої атестації: 2019