Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1ст курс), 8 (4 курс). ЄКТС: 10.
Автор: Мамчур Руслана Миколаївна - доцент кафедри банківської справи та страхування.

Рік останньої атестації: 2020