Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Форма контролю: Іспит.
Автор: Суханова Алла Валеріївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Головною метою викладання дисципліни є формування у студентів теоретичних знань і практичних навиків з методології та організації міжнародної економічної статистики. Завданнями дисципліни є вивчення: методів кількісного вимірювання масових явищ і процесів у світовій економіці; особливостей збирання статистичної інформації, її підготовки до аналізу та узагальнення результатів на основі використання статистичних баз даних міжнародних організацій та національних статистичних служб країн світу.

Рік останньої атестації: 2021