Спеціальність: Комп'ютерні науки, Інженерія програмного забезпечення, Комп'ютерна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Болбот Ігор Михайлович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем.
Анотація: Растрова та векторна графіка. Сучасні графічні системи. Використання графічних АРІ. Фундаментальні методи у графіці. Двовимірне та тривимірне відсікання. Алгоритми генерації ліній. Застосування перетворень координат. Основи теорії перетворень Евклідові та Афінні перетворення . Прості кольорові моделі. Паралельне та центральне проеціювання. Апроксимація кривих та поверхонь сплайнами. Фрактальні криві та поверхні. Полігональне подання тривимірних об'єктів. Візуалізація та комп'ютерна анімація.

Рік останньої атестації: 2017к