Бухгалтерський облік
Спеціальність:
073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Мельянкова Людмила Василівна - доцент кафедри обліку та оподаткування; Гуренко Тамара Олексіївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» дасть можливість сформувати у студентів комплексний науковий підхід до аналізу господарських явищ та відображення їх в обліку. Метою викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» є формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Основними завданнями вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» є вивчення методів і раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

Рік останньої атестації: 2020