Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Дергач Анна Вадимівна, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.