Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 6. Форма контролю: Екзамен.
Автори: Шинкарук Лідія Василівна, д-р екон. наук, професор, член-кореспондент НАН України; Дергач Анна Вадимівна, канд. держ. упр., доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Проектний менеджмент» є здобуття відповідних теоретичних знань, ознайомлення і опанування принципів та механізмів функціонування проектного менеджменту, а також формування навичок управління проектною діяльністю, які необхідні для роботи менеджера в сучасних умовах.
Рік останньої атестації: 2023