Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (5 р.). Семестр: 5, 6. ЄКТС: 7.
Автори: Жук Юрій Васильович - доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин/

Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин з основами андрології.