Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (•Електричні мережі і системи; •Електротехнічні системи електроспоживання; •Електричні станції, мережі і системи). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Козирський Володимир Вікторович - професор кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова; Макаревич Світлана Сергіївна - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.

Рік останньої атестації: 2017