Спеціальність: 081 Право (Аграрне, земельне та екологічне право). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Дейнега Марина Андріївна, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені акад. В.З. Янчука.