Стандартизація та сертифікація техніки і обладнання.
Спеціальність:
208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 4 (Ск). ЄКТС: 3; 4 (Ск).
Автори: Дев'ятко Олена Сергіївна - канд. техн. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка; Рубльов Владислав Іванович - д-р техн. наук, професор; Денисенко Микола Іванович - канд. техн. наук, доцент.
Кафедра: Технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.
Анотація: Стандартизація - діяльність, яка поля­гає у встановленні положень для загаль­ного і багаторазового застосування для вирі­шення потенційних завдань з метою досягнення оптимального ступеню впо­ряд­ку­вання у певній галузі, резуль­татом якої є підви­щення ступеня від­по­від­ності продукції, процесів та послуг їх функ­ціо­наль­ному призначенню і сприянню науково-технічному співробітництву.

Рік останньої атестації: 2022