Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Чередніченко Олена Олександрівна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н.Романенка.