Спеціальність: 241 Готельно-ресторанний бізнес. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Саяпін Сергій Петрович - старший викладач кафедри інформаційних систем.
Анотація: Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп'ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом.