Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Навчальна практика: 1 ЄКТС.
Автор: Литвиненко Володимир Сергійович - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Курс «Бухгалтерський облік у прикладних програмних рішеннях» є комплексною дисципліною, яка спрямована на вивчення основних методик обробки облікової інформації підприємств в умовах використання комп’ютерних технологій.
Рік останньої атестації: 2020