Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Загальна кількість годин: 90 год, у т.ч. лекційні заняття - 15 год, практичні заняття - 30 год, самостійна робота - 45 год.
Автор: Лобченко Ганна Олександрівна - доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.
Анотація: У курсі розглядаються питання вивчення видів захисних лісових насаджень, які адаптовані до конкретних природно-географічних зон, особливостей їхнього розміщення, здійсненню оцінки стану існуючих захисних лісових насаджень, а також елементам проектування недостаючих видів насаджень для ефективного функціонування закінчених систем лісомеліоративних насаджень при ландшафтно-контурній організації території конкретного землекористування та особливостям впорядкування агролісомеліоративних насаджень.

Рік останньої атестації: 2020