Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент); 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.

Рік останньої атестації: 2018
Автори курсу: Артеменко Олена Вікторівна