Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія; 122 Комп'ютерні науки. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (Ск); 8. ECTS: 5.
Автор: Шкарупило Вадим Вікторович - канд. техн. наук, доцен, доцент каф. КСМ та КБ; Матус Юрій Володимирович - старший викладач каф. КСМ та КБ.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни “Мікропроцесорні системи управління” є набуття студентами знань і вмінь стосовно принципів та засобів побудови мікропроцесорних систем управління, набуття студентами навичок проєктування мікропроцесорних систем управління, а також набуття студентами навичок роботи з програмними системами автоматизації процесу проєктування мікропроцесорних систем управління. Вивчення дисципліни дозволить студентам набути практичних навичок проєктування мікропроцесорних систем управління.

Питання, що охоплюються.

Класифікація та застосування мікропроцесорних систем управління. Архітектура мікропроцесорів. Використання середовища Edsim51di для складання та налагодження програм. Програмування мікропроцесорів. Програмування на мові асемблер. Використання вбудованих модулів мікропроцесора в системах управління: таймерів-лічильників, пам’яті даних, аналого-цифрового перетворення, компараторів, арифметико-логічного пристрою.