Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ECTS: 5.
Автори: Воляк Леся Романівна - старший викладач кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Предметом дисципліни є теоретико-ймовірнісні методи та методи математичної статистики. Докладно вивчаються методи побудови математичної моделі ймовірностного експерименту, імітації випадкових величин, теорії статистичного оцінювання, кореляційного та регресійного аналізу.

Рік останньої атестації: 2018