Спеціальність: Всі. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Білан Сергій Олексійович - завідувач кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, професор; Лановюк Людмила Петрівна - доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Анотація: Викладено лекційну частину дисципліни “Історія української культури” для студентів очної та заочної форми навчання з усіх спеціальностей НУБіП України. Методичний посібник містить навчально-методичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни, літературу.