Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 6.
Автор: Паламарчук Світлана Петрівна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: У курсі розглядаються сучасні методи, правила та методики нормування антропогенного навантаження на природне середовище, нормування якості природних сфер і якості продуктів харчування, нормування впливу техногенних об'єктів на природне середовище, шумового, вібраційного, електромагнітного та радіаційного забруднень довкілля.

Рік останньої атестації: 2019