Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Викладач: Субін Олександр Володимирович - канд. біол. наук, доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття.
Анотація: Курс призначений для поглиблення та систематизації знань базових принципів та концепцій сучасних інструментальних методів досліджень біологічних об’єктів та фізико-хімічних параметрів навколишнього середовища. В процесі проходження курсу студенти практично засвоять знання та навички у використанні широкого спектру інструментарію в процесі наукових фундаментальних, прикладних досліджень та випробувань.