Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування). ОС: Бакалавр Семестр: 6; 3 (Ск). ЄКТС: 5.
Автор: Буряк Аліна Вікторівна - доцент кафедри фінансів. 

Викладач: Біляк Юлія Вікторівна - доцент кафедри фінансів.

Анотація: Курс охоплює теорію та проблематику оперативного планування. Оперативне планування охоплює поточну діяльність підприємства, здійснюється в формі бюджетування. Дисципліна має прикладний характер: розглядаються всі етапи складання бюджету агровиробничого підприємства, бюджет формування та розподілу фінансових ресурсів по категоріям, бюджет доходів та витрат, бюджет собівартості та продаж, плану руху грошових коштів, складання прогнозного фінансового звіту.