Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Викладач: Калачнюк Лілія Григорівна, докт. біол. наук, професор кафедри біохімії і фізіології імені академіка М.Ф. Гулого.
Анотація: У курсі «Біохімічні процеси клітини» розглядаються питання біохімічних процесів клітини (як еукаріотичної, так і прокаріотичної). Особлива увага зосереджується на будові клітинних мембран, внутрішньоклітинних органел, цитоскелету і мітохондрій та на процесах міжклітинної взаємодії, механізмах міжклітинної і внутрішньоклітинної передачі сигналів.

П22