Спeцiaльнiсть: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Жильцов Андрій Володимирович - завідувач кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання.
Анотація: У курсі викладено математичний апарат, який використовується для розв’язання задач електроенергетики: спеціальні обчислювальні методи, методи розв’язання алгебричних тa трансцендентних рівнянь однієї змінної, методи разв’язання систем лінійних та нелінійних скінченних рівнянь та систем диференційних рівнянь у повних та часткових похідних, елементи теорії подібності, теорії множин та теорії графів, формалізовані методи аналізу електричних кіл, викладено математичні основи аналізу усталених режимів та перехідних процесів в електроенергетичних системах.