Галузь знань: ВОС 021000, 021100, 705300, 706100, 991600.
Спеціальність: Командир взводу (механізованого, танкового, автомобільного, технічного забезпечення). ОС: Молодший лейтенант запасу. Семестр: 1. ECTS: 4,6.
Автор: Присташ Валерій Олексійович - старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: Комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки організовуються і проводяться згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48 “Про затвердження порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу”. Комплексні практичні заняття є обов’язковою практичною складовою військової підготовки громадян України. У ході вивчення змістових модулів передбачено набуття основних практичних навичок підготовки солдата та практика виконання ним бойових обов’язків у складі відділення. Протягом відпрацювання всіх змістових модулів Комплексних практичних занять ті, хто навчається, виконують одиночні нормативи відповідно до Збірника нормативів з бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України та проходять оцінювання на предмет засвоєння матеріалу і практичного використання набутих навичок.