Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЕSTS:  3.
  

Рік останньої атестації: 2020
Автори курсу: Клименко Наталія Анатоліївна