Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Рябенко Леся Михайлівна - старший викладач кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Для здійснення біржової діяльності важливе значення має статистична і аналітична інформація. Існує нагальна необхідність в опануванні методик розрахунку ключових біржових показників та їх статистичного аналізу для прийняття обгрунтованих управлінських рішень.