Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 5 (Ск). ECTS: 4; 5 (Ск).
Автори: Германчук Галина Олександрівна - ст. викладач кафедри обліку та оподаткування; Боярова Олена Анатоліївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В курсі подано теоретичний матеріал та  рекомендації для виконання практичних  завдань тем дисципліни, наведено зміст та завдання для самостійної роботи.

Рік останньої атестації: 2018