Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2. EKTS: 2.
Автор: Баланчук Іван Миколайович - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного.
Анотація: Вивчення студентами факультету ветеринарної медицини годівлі тварин має безпосереднє і пряме відношення до їх майбутньої наукової чи практичної діяльності. Це стосується наукових основ годівлі тварин, практичного визначення оцінки поживності та якості кормів, нормованої годівлі окремих видів та статево-вікових груп тварин. Крім того, екологічні умови, що склалися в Україні, і впровадження нових технологій заготівлі та зберігання кормів вимагають від майбутніх спеціалістів навиків з оцінки поживних якостей кормів з урахуванням вмісту антипоживних речовин. Корми, що мають токсичні властивості, є небезпечними не тільки для тварин, але й для людини під час споживання харчових продуктів тваринного походження.

Рік останньої атестації: 2018