Анотація: Курс відноситься до загально-технічних дисциплін, метою курсу є вивчення студентами фізичних законів, покладених в основу дії електричних пристроїв, що застосовуються в сільськогосподарському виробництві.

Рік останньої атестації: 2019