Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехніка та електротехнології). ОС: Магістр. Семестр: 4. ECTS: 6.
Автори: Чміль Анатолій Іванович - завідувач кафедри електропривода та електротехнологій ім. проф. С.П. Бондаренка; Книжка Тетяна Сергіївна - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Дисципліною вивчаються електротехнологічні процеси та електротехнологічне обладнання в АПК, основи теорії застосування електрофізичних методів для обробки сільськогосподарської продукції.

Електротехнологічні методи дослідження