Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 1 (1-2). ECTS: 3 (6).
Автор: Шевченко Лариса Василівна - доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.

Дисципліна "Ветеринарна деонтологія та санітарна екологія" Частина 1 - "Ветеринарна деонтологія"

Анотація: Дисципліна вивчає основні принципи ветеринарної етики і деонтології, їх застосування у ветеринарній медицині. Кодекс лікаря ветеринарної медицини і його основні положення. Правила і норми поведінки лікаря ветеринарної медицини, його взаємовідносини з колегами, підлеглими, керівництвом, пацієнтами і власниками пацієнтів, а також основи конфліктології у практиці ветеринарної медицини.

Рік останньої атестації: 2019