Спеціальність: •051 Економіка (Економіка підприємства); •071 Облік і оподаткування; •072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС:  Бакалавр. Семестр: 3 (1-6). ECTS: 2 (10).
Автор: Христюк Світлана Борисівна - доцент кафедри англійської філології.
Анотація: У курсі розглядаються питання бухгалтерського обліку, фінансової звітності, активів, пасивів, типології бізнес установ, діловодства, бухгалтерського циклу, посад, аудиту.

Рік останньої атестації: 2018