Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2 (1-6). ECTS: 3,5 (10).
Анотація: Курс є першим етапом з формування та розвитку англомовної комунікативної компетенції на рівні В1. Метою курсу є формування навички усного та письмового спілкування англійською мовою у ситуаціях, пов'язаних зі спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а також поглиблення знань про граматику, стилістику та функціонування англійської мови.

Рік останньої атестації: 2018
Автори курсу: Пастернак Тетяна Анатоліївна