Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Викладач: Корольчук Валентина Ігорівна - доцент кафедри інформаційних систем і технологій.
Анотація: ЕНК має на меті навчити майбутніх бакаврів менеджменту оволодіти сучасними інформаційними технологіями для вирішення професійних завдань, а саме аналізувати, представляти, візуалізувати інформацію для прийняття обгрунтованих управлінських рішень, керувати командою під час гібридної роботи використовуючи сучасні хмарні сервіси


Рік останньої атестації: 2023