Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС4.
Автори:
Волошина Тетяна Володимирівна - доцент кафедри інформаційних систем і технологій;
Корольчук Валентина Ігорівна - ст. викладач кафедри інформаційних систем і технологій;
Кривобок Єлизавета Олександрівна асистент кафедри інформаційних систем і технологій.
Анотація: У курсі розглядаються питання розробки та використання сучасних інформаційних систем для ефективного здійснення управлінської діяльності. Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, моделей, методів і технологій інформаційного забезпечення менеджменту та дослідження основних теоретичних засад побудови і використання комп'ютерних інформаційних систем як засобів автоматизації інформаційного забезпечення менеджменту.
Протокол №3 від 23.11.2020

Рік останньої атестації: 2020