Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 7. ЄКТС: 4.
Анотація: Дисципліна "Електронна комерція" належить до спеціальних дисциплін, які забезпечують формування знань та навичок магістрів економічних спеціальностей по впровадженню комп’ютерних технології у бізнесі, оволодінню інструментарію електронної комерції та його використанню у маркетингу.

Рік останньої атестації: 2018
Автори курсу: Швиденко Михайло Зіновійович