АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ ВІДТВОРЕННЯ СОБАК І КОТІВ


Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення здоров'я собак і котів). ОС: Магістр. Семестр: 2-3. ECTS: 6.
Автор: Лакатош Віктор Михайлович - доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: В курсі викладені питання біотехнології розмноження, ветеринарного акушерства, гінекології та андрології собак і котів.
ЕНК атестовано комісією з атестації ЕНК НУБіП України 25-27.06.2019 р. (протокол №1).

Рік останньої атестації: 2019