Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-3). ECTS: 3 (11).
Автор: Арнаута Наталія Володимирівна, доцент кафедри вищої математики ім. М.П. Кравчука.
Анотація: Курс дає можливість сформувати систему знань з наступних розділів вищої математики: елементи лінійної алгебри, елементи векторної алгебри, елементи аналітичної геометрії, оволодіння основами математичного апарату, необхідного для розв’язання теоретичних і практичних інженерних задач, пов’язаних з геодезією; напрацювання навичок з математичного дослідження прикладних задач, а саме вміння перевести конкретну інженерну задачу на математичну мову з наступною побудовою її математичної моделі.

Рік останньої атестації: 2018