Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика; Цифрова економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Викладач: Рогоза Костянтин Геннадійович - доцент кафедри інформаційних систем і технологій.