Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 1-2. ECTS: 5.
Автор: Сиротіна Олена Олексіївна - кандидат педагогічних наук, асистент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Сиротін Олексій Сергійович - старший викладач кафедри романо-германських мов і перекладу.

П20