Спеціальність: 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2. ЄКТС: 8.
Автор: Кліх Лариса Володимирівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.

Рік останньої атестації: 2019