Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарна медицина). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Гончаренко Ігор Володимирович - професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.

NN18`mod2