Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Гончаренко Ігор Володимирович - професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин; Литвиненко Тамара Валентинівна - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: