Cпеціальність: 211 Ветеринарна медицина; 211 Ветеринарне забезпечення військових сил; 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 1 (1-3). ECTS: 3 (9).
Автор: Друзь Наталія Віталіївна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Лектор: Мельник Олег Петрович - професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Викладачі: Костюк Володимир Кіндратович - професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Друзь Наталія Віталіївна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Стегней Микола Михайлович - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Мельник Олексій Олегович - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Анотація: Дисципліна займає провідне місце в системі підготовки фахівців ветеринарної медицини, формуючи у студентів уяву про організм, як єдине ціле.

Рік останньої атестації: 2023