Спеціальність: 081 Право (Міжнародне кримінальне право). ОС: Магістр (Зао). Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Шульга Євгеній Вікторович - доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.
Анотація: За допомогою данного курсу студенти-правознавці ознайомляться з галуззю міжнародного публічного права, яка вивчає міжнародно-правове співробітництво держав у боротьбі з міжнародною злочинністю.

Рік останньої атестації: 2019