Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Піддубний Олексій Юрійович - завідувач кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни є необхідність підготовки фахівців сфери управління, що працюватимуть в умовах побудови правової держави та ринкової економіки; вивчення сукупності правових норм, які регулюють суспільні відносини і формуються під час забезпечення органами виконавчої влади реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб.