Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЕСТS: 4.
Автор: Доценти кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського - Гогуля Ольга Петрівна; Новак Олександр Володимирович; Артюх Тетяна Олександрівна.
Анотація: Дисципліна спрямована на формування системи знань, що дозволяють успішно адаптуватися до середовища з метою професійного росту – під час навчання, на роботі, у різних колективах, у процесі керівництві людьми. Передбачає вивчення досвіду цивілізованих взаємин у сфері підприємницької діяльності, розвитку етики бізнесу в сучасних умовах, розуміння етичних норм і принципів як на рівні всього бізнес-середовища, так і внутрішніх проблем організації та особи керівника.

Рік останньої атестації: 2020