Спеціальність: 193 Геодезія і землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-3). ECTS: 4 (11).
Автор: Арнаута Наталія Володимирівна - доцент кафедри вищої математики ім. М.П.Кравчука.
Анотація: Курс дає можливість сформувати систему знань з натупних розділів вищої математики: основи математичного аналізу, диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної, функція багатьох змінних, кратні інтеграли, диференціальні рівняння необхідного для розв'язання теоретичних і практичних інженерних задач, пов'язаних з геодезією, напрацювання навичок з математичного дослідження прикладних задач, а саме вміння перевести конкретну інженерну задачу на математичну мову з наступною побудовою її математичної моделі.

Рік останньої атестації: 2019